طبيعت

طبيعت خيلی زيبا است . البته اگر آلوده اش نکنيم

جامعه هم طبيعت است . البته اگر آلوده اش نکنيم

انسان هم يک طبيعت است . البته اگر آلوده اش نکنيم

نوجوانان وجوانان ما هم خيلی پاک هستند . البته اگر آلوده نشوند

زندگی زیبااست آلوده اش نکنیم

بيا ييد همگی دست در دست هم دهيم ونگذاريم طبيعت و جامعه و جوانان ما و حتی خودمان آلوده شويم .  

بهتره از خودمون شروع کنيم  . به نکته های زيرتوجه کن ..

اگرمنزل مان (که کوچکترين جامعه است) نامرتب  ٬ کثيف ٬ نامنظم باشد.

اگر موقع غذا خوردن دستهايمان را با آب وصابون نشوريم

اگر حد اقل هفته ای دوبار حمام نرويم 

اگر موقع خواب دندانهايمان را مسواک نزنيم 

اگر موقعی که داخل ماشين  ومشغول خوردن هستيم آشغالهايمان را به بيرون ازماشين پرت کنيم 

اگر به قوانين احترام نگذاريم

اگر خودخواه ٬ لجباز ٬ حسود ٬ کينه توز ٬ وسواس و خسيس باشيم

واگرها زياداست ...... (طبيعت دورونی وبرونی بهم می خورد ٬ تنبل ميشويد ٬ افسرده می شويد ٬ خودراضعيف می بينيد و هميشه ميگوئيد چه کنم ٬ جوانيم رفت ٬ وهميشه سرگردان درکوچه ها وخيابان وچت کردنها و .... ) زمانی چشم بازميکنيم که ديگر ديرشده وبه اين راحتی نمی شودجبران کرد .

..... ادامه دارد .... منتظر باشيد ......

/ 3 نظر / 17 بازدید
الهام

اينم خيلی خوب بود . ساده و مفيد !

مجتبی

خسته نباشيد

مجتبی صالحی

زندگی شاد است غمگينش نکنيم